Studium Wykonalności / Biznes plan
Print Friendly

Studium wykonalności jest rozszerzoną wersją biznes planu i wymiennie stanowią kluczowe dokumenty wymagane w procesie ubiegania się po środki finansowe z UE oraz innych instytucji finansowych /banki, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne itp./, a także dla potencjalnych inwestorów. Prawidłowo opracowany dokument powinien pokazywać, że dane przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania biorąc pod uwagę: opinię społeczną, aspekt techniczny i ekonomiczny, a także spodziewane oddziaływanie na środowisko naturalne. Powinien również w jasny sposób odpowiadać na pytanie, czy projekt jest wykonalny technicznie, czy beneficjent posiada środki na jego realizacje i późniejsze utrzymanie oraz, który z rozpatrywanych wariantów realizacji jest najefektywniejszy pod względem skuteczności osiągnięcia zamierzonego celu. Naszym Klientom oferujemy wykonanie studium wykonalności/biznes planu pod każdy typ inwestycji w ramach:

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
  • Program Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Polska Cyfrowa,
  • Innych alternatywnych programów.

W trakcie opracowywania w/w dokumentów kierujemy się ściśle wytycznymi instytucji zarządzających danym programem, co gwarantuje pełną zgodność zasad przygotowywania studiów wykonalności/biznes planów, w szczególności przyjmowania odpowiednich założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia stosownych wyliczeń.

 

Copyrights © 2010 GrantQ Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.